Tin tức

Chăm sóc khách hàng

Tin nóng

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 18/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 18/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay tăng giảm không đồng nhất. Lúc 9h, giá vàng SJC tăng 10.000 đồng/lượng, lên 33,66 – 33,95 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng thế giới tăng lên 1264,00 USD/oz, tương đương 34,01 triệu đồng/lượng.

Xem tiếp
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 17/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 17/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay quay đầu tăng mạnh. Lúc 9h, giá vàng SJC tăng 80.000 đồng/lượng, lên 33,53 – 33,80 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng thế giới tăng lên 1255,00 USD/oz, tương đương 33,61 triệu đồng/lượng.

Xem tiếp
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 16/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 16/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay giảm mạnh. Lúc 9h, giá vàng SJC giảm 60.000 đồng/lượng, còn 33,42 – 33,74 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ 1232,00 USD/oz, tương đương 33,13 triệu đồng/lượng.

Xem tiếp
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 15/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 15/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay quay đầu giảm mạnh. Lúc 9h, giá vàng SJC giảm 280.000 đồng/lượng, còn 33,38 – 33,70 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng thế giới giảm còn 1229,00 USD/oz, tương đương 33,05 triệu đồng/lượng.

Xem tiếp
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 14/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay tăng nhẹ. Lúc 9h, giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng, còn 33,64 – 33,96 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng thế giới tăng lên 1254,00 USD/oz, tương đương 33,73 triệu đồng/lượng.

Xem tiếp