Tin tức

Chăm sóc khách hàng

Tin nóng

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 25/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 25/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay tăng giảm không đồng nhất. Lúc 9h, giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng, lên 33,20 – 33,47 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9 sáng nay, giá vàng thế giới giảm còn 1217,00 USD/oz, tương đương 32,81triệu đồng/lượng.

Xem tiếp
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 24/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay giảm mạnh. Lúc 9h, giá vàng SJC giảm 250.000 đồng/lượng, còn 33,22 – 33,49 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9 sáng nay, giá vàng thế giới giảm còn 1217,00 USD/oz, tương đương 32,81triệu đồng/lượng.

Xem tiếp
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 23/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay giảm mạnh. Lúc 9h, giá vàng SJC giảm 70.000 đồng/lượng, còn 33,41 – 33,68 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9 sáng nay, giá vàng thế giới giảm còn 1245,00 USD/oz, tương đương 33,55 triệu đồng/lượng.

Xem tiếp
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 22/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay giảm. Lúc 9h, giá vàng SJC giảm 40.000 đồng/lượng, còn 33,43 – 33,70 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9 sáng nay, giá vàng thế giới giảm còn 1244,00 USD/oz, tương đương 33,44 triệu đồng/lượng.

Xem tiếp
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 21/03/2016
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG VÀNG SÁNG 21/03/2016

Giá vàng trong nước phiên sáng nay giảm. Lúc 9h, giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng, còn 33,63 – 33,85 triệu đồng/lượng (MV- BR). Thời điểm 9h sáng nay, giá vàng thế giới giảm còn 1252,00 USD/oz, tương đương 33,66 triệu đồng/lượng.

Xem tiếp